Skolā īstenots Valsts kultūrkapitāla fonda atbalstīts projekts

2020.gadā Lielvārdes novada mūzikas un mākslas skola īstenojusi projektu, kuru rezultātā ar Valsts kultūrkapitāla fonda (VKKF) finansiālu atbalstu papildinājusi mākslas nodaļu materiāli tehnisko bāzi, nodrošinot kvalitatīvu izglītības programmas apguvi Lielvārdes mākslas klasēs. Ir iegādāta keramikas apdedzināšanas krāsns EUR 2336.00 vērtībā un radīta iespēja apdedzināt Keramikas un Veidošanas nodarbībās audzēkņu izgatavotos māla darbus. Ar nākamo mācību gadu būtu iespēja organizēt interešu izglītības pulciņu, kurā tiktu iekļautas arī keramikas nodarbības.

Priecājamies, ka VKKF piedāvā mērķprogrammu projektu konkursus, jo tā ir lieliska iespēja piesaistīt līdzekļus materiāli tehniskās bāzes pilnveidošanai.