Tuk, tuk, strazdulēn!

Pavasaris šogad atnāk lēni un negribīgi, tomēr putnu balsis kļūst aizvien priecīgākas un skanīgākas. Laiks vīt ligzdas un pieskandināt pasauli ar saulainu prieku.

Mūsu skola, sadarbībā ar Lielvārdes pamatskolas 3a klasi un skolotāju Inetu Dzalbi, 9a klasi un skolotāju Modri Cābi, sarūpēja jaunas un skaistas mājas strazdu un zīlīšu ģimenēm. Paldies par atsaucību un kokmateriāliem Gaiļu dabas taku īpšniekam Mārim Skudram.

 Lielvārdes pamatskolas skolēni izzināja putnu būru lielo daudzveidību un paši saviem spēkiem izgatavoja būrus strazdiem un zīlītēm, mākslas skolas 1. un 2. klases audzēkņi apgleznoja tos košās un dzīvespriecīgās krāsās un 3. klases audzēkņi katram putnu būrim izgatavoja māla dekoru.

9.martā plkst.16.00 Lielvārdes Mūzikas un mākslas skolas dārzā notika mākslinieciski un radoši pavasarīgs putnu sagaidīšanas pasākums, kura laikā izkārām putnu būrus, bija iespēja piedalīties viktorīnā  “Atpazīsti putnu dziesmas”, spēlēt spēli un atpazīt dažādus putnus. Prieks par skaistajiem putnu būriem, gardie pīrādziņi, saldās pārsteigumu balvas un siltā tēja lika aizmirst par nosalušajiem deguniem un pirkstu galiem.

Dziedot skanīgas un jautras dziesmas par putniem,  aicinājām iemītniekus uz jaunajām, krāšņajām un ērtajām mājām.

Paldies par radošo darbu un atsaucību kolēģiem: Līgai, Aijai, Aivai, Sandrai par siltās un mājīgās atmosfēras radīšanu; Ainai par māla dekoriem; Annai un direktorei Mārītei par skanīgajām dziesmām!

Foto: Ilze Cābe, Sandra Stikute, Ineta Dzalbe