Stundu saraksts

LIELVĀRDĒ

SAGATAVOŠANAS KLASE

PIRMDIENA

18.00 – 18.40 Pirmā grupa (sk. Kristīne Kļava)

CETURTDIENA

18.00 – 18.40 Otrā grupa (sk. Kristīne Kļava)

1.KURSS

PIRMDIENA

14.15 – 15.40 Kompozīcija (sk. Kristīne Kļava)

OTRDIENA

14.15 – 14.55 Mākslas valodas pamati (sk. Kristīne Kļava)

15.00 – 16.25 Gleznošana (sk. Vika Rēze)

TREŠDIENA

14.15 – 15.40 Zīmēšana (sk. Ineta Pudža)

2.KURSS

PIRMDIENA

15.45 – 16.25 Mākslas valodas pamati (sk. Kristīne Kļava)

16.30 – 18.00 Keramika (sk. Aina Zagorska)

TREŠDIENA

15.45 – 17.10 Zīmēšana (sk. Ineta Pudža)

CETURTDIENA

15.00 – 16.25 Gleznošana (sk. Vika Rēze)

3.KURSS

PIRMDIENA

15.00 – 16.25 Tekstils (sk. Vika Rēze)

16.30 – 18.00 Mākslas valodas pamati (sk. Kristīne Kļava)

OTRDIENA

16.30 – 18.00 Gleznošana (sk. Vika Rēze)

TREŠDIENA

15.45 – 17.10 Veidošana (sk. Aina Zagorska)

17.20 – 18.40 Zīmēšana (sk. Ineta Pudža)

CETURTDIENA

15.00 – 16.25 Kompozīcija (sk. Kristīne Kļava)

4.KURSS

PIRMDIENA

16.30 – 18.00 Gleznošana (sk. Vika Rēze)

18.00 – 18.40 3D kompozīcija (sk. Vika Rēze)

OTRDIENA

15.00 – 16.25 Mākslas valodas pamati (sk. Kristīne Kļava)

16.30 – 18.00 Datorgrafikas pamati (sk. Ilze Dreiska)

TREŠDIENA

15.45 – 17.10 Veidošana (sk. Aina Zagorska)

17.20 – 18.40 Zīmēšana (sk. Ineta Pudža)

CETURTDIENA

18.00 – 19.00 Kompozīcija (sk. Vika Rēze)

5.KURSS

PIRMDIENA

16.30 – 18.00 Gleznošana (sk. Vika Rēze)

18.00 – 18.40 3D kompozīcija (sk. Vika Rēze)

OTRDIENA

15.00 – 16.25 Mākslas valodas pamati (sk. Kristīne Kļava)

16.30 – 18.00 Datorgrafikas pamati (sk. Ilze Dreiska)

TREŠDIENA

17.20 – 18.40 Veidošana (sk. Aina Zagorska)

CETURTDIENA

16.30 – 18.00 Zīmēšana (sk. Vika Rēze)

18.00 – 19.00 Kompozīcija (sk. Vika Rēze)

INTEREŠU IZGLĪTĪBA

OTRDIENA

16.30 – 18.40 Mākslas studija (sk. Kristīne Kļava)