Darba plāns

PAGĀJUŠAIS MĀCĪBU GADS

2021./2022.m.g. II semestris

Datums

Laiks

Pasākums

Norises vieta

Atbildīgais

Izpilde

                                      JANVĀRIS 2022

 

 

Līdz 27.01.

 

 

Darbu iesniegšana 5. vizuālās mākslas konkursam”Gaujas mozaīka Ādažos”

 

I. Cābe, G. Volka, K. Kļava

 

FEBRUĀRIS 2022

 

08.02.

 

Ekspozīcijas maiņa mūzikas un mākslas skolas gaitenī

Jumprava

I.Cābe

 

21. – 23. 02.

 

Valsts konkursa I kārta (skolas kārta)

 

I. Cābe, G. Volka, K. Kļava

 

28.02.

 

Darbu iesniegšana Valsts konkursa II kārtai

 

 

I.Cābe

 

MARTS 2022

 

07.03.

 

Valsts konkursa I kārtas darbu izstāde

Lielvārde, zāle

K.Kļava

 

  07.03.

 

Audzēkņu darbu izstāde

Lēdmane

G.Volka

 

07.03.

 

Mākslas nodaļas audzēkņu darbu izstāde

Jumpravas kultūras nams

I.Cābe

 

08., 09.03.

 

Mākslas nodaļas starpskate

Lielvārde, mākslas klases

K.Kļava

 

08.,10. 03.

 

Mākslas nodaļas starpskate

Jumprava, mākslas klases

I.Cābe

 

09.,11. 03.

 

Mākslas nodaļas starpskate

Lēdmane

G.Volka

 

15.03.

 

Ekspozīcijas maiņa

Jumprava, gaitenis

I.Cābe

 

16.03.

 

Ekspozīcijas maiņa

Lielvārde, gaitenis

K.Kļava

 

16.03.

14.00

Mākslas nodaļas metodiskā apspriede

Lielvārde

K.Kļava, I.Cābe

 

APRĪLIS 2022

 

Līdz 08.04.

 

Darbu iesniegšana Jauno mūziķu un mākslinieku konkursam “Stīgo, radi Bolderājā”

 

I. Cābe, G. Volka, K. Kļava

 

No 05.04.

 

Jumpravas audzēkņu darbu izstāde “Izstāde par izstādi”

Jumpravas kultūras nams

I.Cābe

 

MAIJS 2022

 

Līdz 02.05.

 

Darbu iesniegšana 3. starptautiskajam skolēnu un jauniešu šķiedrmākslas darbu konkursam “Skaņu palete”

 

I. Cābe, G. Volka, K. Kļava

 

02.05 – 09.05.

 

Ekspozīcijas uzstādīšana (Absolventu darbi)

Lielvārde, zāle un gaitenis

K. Kļava, I. Cābe, G. Volka

 

09. 05.– 13.05.

 

Lielvārdes mūzikas skolas zāles dekorēšana izlaidumam

Lielvārde, zāle

K. Kļava, A. Zagorska, G. Volka, Ē.Sļusars

 

10.05.

16.00

Noslēguma darbu aizstāvēšana

Lielvārde, zāle

I.Cābe

 

14.05.

15.00

IZLAIDUMS

Lielvārde, zāle

M.Puriņa

 

30.05.

 

16.00

Mākslas nodaļas audzēkņu darbu un pieaugušo neformālās izglītības dalībnieku darbu izstādes atklāšana

Jumprava, kultūras nams

I.Cābe

 

30.05.

 

Mākslas studijas audzēkņu darbu izstāde 

Lielvārde

K.Kļava

 

30.05.

15.00 – 19.00

Mākslas nodaļas uzņemšana 1. klasē un sagatavošanas klasē

Lēdmane

G.Volka

 

30.05.

17.00 – 19.00

Mākslas nodaļas uzņemšana 1. klasē un sagatavošanas klasē

Jumprava

I.Cābe

 

30.05.

15.00 – 19.00

Mākslas nodaļas uzņemšana 1. klasē un sagatavošanas klasē

Lielvārde

K.Kļava

 

JŪNIJS 2022

 

01.06. – 15.06.

 

Mākslas nodaļas plenērs

Lielvārde, Jumprava, Lēdmane

I. Cābe, K. Kļava, G. Volka

 

05.06.

18.00

Mākslas nodaļas skate

Lielvārde

K.Kļava,  V. Rēze, I.Cābe, Ē. Sļusars

 

07., 09. 06.

 

Mākslas nodaļas skate

Jumprava

I.Cābe

 

08., 10. 06.

 

Mākslas nodaļas skate

Lēdmane

G.Volka

 

15.06.

 

Liecību izdošana un klašu pasākumi mākslas nodaļas audzēkņiem

Lielvārde, Jumprava, Lēdmane

I. Cābe, K. Kļava, G. Volka

 

16.06.

14.00

Mākslas nodaļas metodiskā apspriede

Lielvārde

I. Cābe, K. Kļava, G. Volka

 

2021./2022.m.g. I semestris

Datums

Laiks

Pasākums

Norises vieta

Atbildīgais

SEPTEMBRIS 2021

01.09.

17.00

Zinību dienas pasākums 1. un sagatavošanas klasēm

Lielvārde, MMS dārzs

M.Puriņa

12.09.

13.00

Radošā darbnīca “Tēta sapņu auto” Tēvu dienas pasākumā

Lielvārde

K.Kļava

Līdz 24.09.

 

Darbu iesniegšana Latvijas mākslas skolu audzēkņu vizuālās mākslas konkursam “Pils sēta pilsēta”

 

G.Volka

OKTOBRIS 2021

12.10.

 

Mākslas nodaļas starpskate Lielvārdē

Lielvārde, klases

K.Kļava

13.10.

 

Mākslas skolas starpskate Lēdmanē

Lēdmane, klases

G.Volka

12.-14.10.

 

Mākslas nodaļas starpskate Jumpravā

Jumprava, klases

I.Cābe

20.10.

 

Mākslas nodaļas metodiskā apspriede

Lielvārde

I.Cābe, K.Kļava, G.Volka

NOVEMBRIS 2021

22.11.

 

Mākslas nodaļas audzēkņu darbu izstāde “RaDīTpRiEkS”

Jumpravas kultūras nams

I.Cābe

23.11.

 

Ekspozīcijas maiņa Lielvārdes mūzikas skolas gaitenī. Mākslas nodaļas audzēkņu darbu izstāde MMS zālē Lielvārdē

Lielvārde, gaitenis, zāle

K.Kļava

DECEMBRIS 2021

Līdz 03.12.

 

Darbu iesniegšana prof.ievirzes mākslas un dizaina izglītības programmu audzēkņu konkursam “Radošais atlikums-2021”

 

Mākslas nodaļas pedagogi

Līdz 10.12.

 

Darbu iesniegšana foto mākslas konkursam “Jaunieši”

 

Mākslas nodaļas pedagogi

13.12.

 

Ekspozīcijas maiņa Lielvārdes mūzikas skolas gaitenī. Mākslas nodaļas audzēkņu darbu izstāde MMS zālē Lielvārdē

Lielvārde, gaitenis, zāle

K.Kļava

14.-16.12.

 

Mākslas nodaļas skate Jumpravā

Jumprava, klases

I.Cābe

14.12.

 

Mākslas nodaļas skate Lielvārdē

Lielvārde, klases

K.Kļava

15.12.

 

Mākslas nodaļas skate Lēdmanē

Lēdmane, klases

G.Volka

16.12.

 

Mākslas nodaļas audzēkņu darbu izstāde “Ziemas noskaņās”

Jumpravas kultūras nams

I.Cābe

19.12.

 

 

Skolas labāko audzēkņu Ziemassvētku koncerts ieraksts, un labāko audzēkņu apbalvošana (Ziemassvētku stipendijas un atzinības rakstu pasniegšana)

Lielvārde, zāle

M.Puriņa

21.12.

15.00

Liecību izdošana un klašu Ziemassvētku tikšanās mākslas nodaļas audzēkņiem

Jumprava – pie kult.nama,

Lielvārde – mūzikas un mākslas dārzs,

Lēdmane – pie skolas

I.Cābe

K.Kļava

 

G.Volka

28.12.

11.00

Mākslas nodaļas pedagogu metodiskā apspriede

ZOOM

I.Cābe

2020./2021. mācību gads

Datums

Laiks

Pasākums

Norises vieta

Atbildīgais

JANVĀRIS 2021

08.01.

11.00

Pedagoģiskās padomes sēde

ZOOM

M.Puriņa

14.01.

11.00

Metodisko komisiju vadītāju sanāksme

ZOOM

I.Medne

Janvāris

 

Lēdmanes mākslas klašu audzēkņu darbu izstāde

“Aivas”

G.Volka

FEBRUĀRIS 2021

Februāris

 

Lielvārdes sagatavošanas mākslas klašu audzēkņu darbu izstāde

Lielvārde, zāle

K.Kļava

MARTS 2021

03.03.

No 10.00

Starptautiska konference sadarbībā ar Klaipēdas kolēģiem par attālinātas mācīšanās tēmu

ZOOM

M.Puriņa

APRĪLIS 2021

Aprīlis

 

Lēdmanes mākslas sagatavošanas klašu audzēkņu darbu izstāde

Lēdmanes bibliotēka

G.Volka

MAIJS 2021

15.05.

PĀRCELTS UZ 28.AUGUSTU!

IZLAIDUMS

Lielvārde, zāle

M.Puriņa

Maijs

 

Vizuālās mākslas konkurss Brīvība mūsu sajūtās

Jumprava, sadarbībā ar Jumpravas kultūras namu

I.Cābe

Maijs

 

Jumpravas mākslas klašu audzēkņu darbu izstāde

Jumprava, āra izstāžu telpa

I.Cābe

Maijs

 

Lēdmanes mākslas klašu audzēkņu darbu izstāde Tēli akmeņos

Pie “Aivām”

G.Volka

Maijs

 

Lēdmanes mākslas klašu audzēkņu darbu izstāde

“Aivas”

G.Volka

Maijs

 

Lielvārdes mākslas sagatavošanas klašu audzēkņu darbu izstāde

Lielvārde, zāle

K.Kļava

JŪNIJS 2021

Jūnija sākums

 

Uzņemšana

Attālināta iesniegumu pieņemšana

M.Puriņa

Jūnijs

 

Jumpravas mākslas klašu audzēkņu darbu izstāde

Jumprava, āra izstāžu telpa

I.Cābe

Jūnijs

 

Lielvārdes mākslas klašu audzēkņu darbu izstāde

Lielvārde, telpu logos

K.Kļava

JŪLIJS 2021

Jūlijs

 

Jumpravas mākslas klašu audzēkņu darbu izstāde

Jumprava, āra izstāžu telpa

I.Cābe

Datums

Laiks

Pasākums

Norises vieta

Atbildīgais

Izpilde

                                      JANVĀRIS 2022

 

 

Līdz 27.01.

 

 

Darbu iesniegšana 5. vizuālās mākslas konkursam”Gaujas mozaīka Ādažos”

 

I. Cābe, G. Volka, K. Kļava

 

FEBRUĀRIS 2022

 

08.02.

 

Ekspozīcijas maiņa mūzikas un mākslas skolas gaitenī

Jumprava

I.Cābe

 

21. – 23. 02.

 

Valsts konkursa I kārta (skolas kārta)

 

I. Cābe, G. Volka, K. Kļava

 

28.02.

 

Darbu iesniegšana Valsts konkursa II kārtai

 

 

I.Cābe

 

MARTS 2022

 

07.03.

 

Valsts konkursa I kārtas darbu izstāde

Lielvārde, zāle

K.Kļava

 

  07.03.

 

Audzēkņu darbu izstāde

Lēdmane

G.Volka

 

07.03.

 

Mākslas nodaļas audzēkņu darbu izstāde

Jumpravas kultūras nams

I.Cābe

 

08., 09.03.

 

Mākslas nodaļas starpskate

Lielvārde, mākslas klases

K.Kļava

 

08.,10. 03.

 

Mākslas nodaļas starpskate

Jumprava, mākslas klases

I.Cābe

 

09.,11. 03.

 

Mākslas nodaļas starpskate

Lēdmane

G.Volka

 

15.03.

 

Ekspozīcijas maiņa

Jumprava, gaitenis

I.Cābe

 

16.03.

 

Ekspozīcijas maiņa

Lielvārde, gaitenis

K.Kļava

 

16.03.

14.00

Mākslas nodaļas metodiskā apspriede

Lielvārde

K.Kļava, I.Cābe

 

APRĪLIS 2022

 

Līdz 08.04.

 

Darbu iesniegšana Jauno mūziķu un mākslinieku konkursam “Stīgo, radi Bolderājā”

 

I. Cābe, G. Volka, K. Kļava

 

No 05.04.

 

Jumpravas audzēkņu darbu izstāde “Izstāde par izstādi”

Jumpravas kultūras nams

I.Cābe

 

MAIJS 2022

 

Līdz 02.05.

 

Darbu iesniegšana 3. starptautiskajam skolēnu un jauniešu šķiedrmākslas darbu konkursam “Skaņu palete”

 

I. Cābe, G. Volka, K. Kļava

 

02.05 – 09.05.

 

Ekspozīcijas uzstādīšana (Absolventu darbi)

Lielvārde, zāle un gaitenis

K. Kļava, I. Cābe, G. Volka

 

09. 05.– 13.05.

 

Lielvārdes mūzikas skolas zāles dekorēšana izlaidumam

Lielvārde, zāle

K. Kļava, A. Zagorska, G. Volka, Ē.Sļusars

 

10.05.

16.00

Noslēguma darbu aizstāvēšana

Lielvārde, zāle

I.Cābe

 

14.05.

15.00

IZLAIDUMS

Lielvārde, zāle

M.Puriņa

 

30.05.

 

16.00

Mākslas nodaļas audzēkņu darbu un pieaugušo neformālās izglītības dalībnieku darbu izstādes atklāšana

Jumprava, kultūras nams

I.Cābe

 

30.05.

 

Mākslas studijas audzēkņu darbu izstāde 

Lielvārde

K.Kļava

 

30.05.

15.00 – 19.00

Mākslas nodaļas uzņemšana 1. klasē un sagatavošanas klasē

Lēdmane

G.Volka

 

30.05.

17.00 – 19.00

Mākslas nodaļas uzņemšana 1. klasē un sagatavošanas klasē

Jumprava

I.Cābe

 

30.05.

15.00 – 19.00

Mākslas nodaļas uzņemšana 1. klasē un sagatavošanas klasē

Lielvārde

K.Kļava

 

JŪNIJS 2022

 

01.06. – 15.06.

 

Mākslas nodaļas plenērs

Lielvārde, Jumprava, Lēdmane

I. Cābe, K. Kļava, G. Volka

 

05.06.

18.00

Mākslas nodaļas skate

Lielvārde

K.Kļava,  V. Rēze, I.Cābe, Ē. Sļusars

 

07., 09. 06.

 

Mākslas nodaļas skate

Jumprava

I.Cābe

 

08., 10. 06.

 

Mākslas nodaļas skate

Lēdmane

G.Volka

 

15.06.

 

Liecību izdošana un klašu pasākumi mākslas nodaļas audzēkņiem

Lielvārde, Jumprava, Lēdmane

I. Cābe, K. Kļava, G. Volka

 

16.06.

14.00

Mākslas nodaļas metodiskā apspriede

Lielvārde

I. Cābe, K. Kļava, G. Volka

 

2021./2022.m.g. II semestris