Darba plāns

PAGĀJUŠAIS MĀCĪBU GADS

2022./2023. m.g. II semestris

Datums

Laiks

Pasākums

Norises vieta

Atbildīgais

JANVĀRIS 2023

Mēneša sākums

 

Metodisko komisiju/nodaļu semestra sākuma sēdes

Lielvārde, klases

Nodaļu vadītāji

Līdz 24. 01.

 

Valsts konkursa I (skolas) kārta

Lielvārde, Jumprava, Lēdmane

I. Cābe, G. Volka, K. Kļava

27.01.

 

Darbu iesniegšana Valsts konkursa II kārtai

 

I.Cābe

30.01.

 

Ekspozīcijas maiņa mūzikas un mākslas skolas gaitenī

Jumprava

Jumpravas mākslas pedagogi

FEBRUĀRIS 2023

06.02.

 

Ekspozīcijas maiņa mūzikas un mākslas skolas gaitenī un lielajā zālē

Lielvārde

Lielvārdes mākslas pedagogi

No 06.02.

 

Lēdmanes audzēkņu darbu izstāde

Lēdmane, “Aivas”

Lēdmanes mākslas pedagogi

No 09.02.

 

Lēdmanes sagatavošanas un 1.klases audzēkņu darbu izstāde

Lēdmanes bibliotēka

G.Volka

Līdz 27.02.

 

Darbu iesniegšana 4. Starptautiskajam bērnu un jauniešu šķiedrmākslas darbu konkursam ”Skaņu palete”

 

I.Cābe

MARTS 2023

No 01.03.

 

Lielvārdes audzēkņu darbu izstāde

Lielvārdes bibliotēka

Lievārdes mākslas pedagogi

06.03.

18.00

Mākslas nodaļas audzēkņu darbu starpskate

Lēdmane

Lēdmanes mākslas pedagogi

07.03.

11.00

Mākslas nodaļas audzēkņu darbu starpskate

Lielvārde

Lievārdes mākslas pedagogi

09.03.

18.00

Mākslas nodaļas audzēkņu darbu starpskate, tikšanās ar vecākiem, radošās darbnīcas

Jumprava, klases, kamerzāle

Jumpravas mākslas pedagogi

Līdz 10.03.

 

Darbu iesniegšana IV starptautiskajam vizuālās mākslas konkursam MĀKSLINIEKA ĢEDERTA ELIASA MĪKLU MINOT

 

I.Cābe

14.03.

12.00

Mākslas nodaļas metodiskās komisijas apspriede

Lielvārde

I.Cābe

Līdz 17.03.

 

Darbu iesniegšana IX STARPTAUTISKAJAM BĒRNU TĒLOJĀS MĀKSLAS KONKURSAM”VILNIS UZ VIĻŅU — 2023″

 

I.Cābe

No 20.03.

 

Jumpravas mākslas nodaļas audzēkņu darbu izstāde

Jumpravas kultūras nams

Jumpravas mākslas pedagogi

APRĪLIS 2023

Līdz 07.04.

 

Darbu iesniegšana Radošo darbu konkursam, kas veltīts patriotam un dzejniekam Ontonam Slišānam 2023

 

I.Cābe

No 28.04.

 

Lielvārdes audzēkņu darbu izstāde

Lielvārdes bibliotēka

Lielvārdes mākslas pedagogi

MAIJS 2023

12.05.

15.00

Radošās darbnīcas Mātes dienas pasākuma ietvaros

Jumpravas kult.nams

I.Cābe

13.05.

 

Interesanto Interešu Festivāls

Ogre

Interešu izglītības kolektīvu pedagogi

15.05.

 

Mākslas nodaļas absolventu darbu ekspozīcijas uzstādīšana

Lielvārde, zāle, gaitenis

I.Cābe, K.Kļava, G.Volka

15.-19.05.

 

Skolas zāles dekorēšana izlaidumam

Lielvārde, zāle

K.Kļava, A.Zagorska, G.Volka, Ē.Sļusars

16.05.

16.00

Mākslas nodaļas absolventu noslēguma darbu aizstāvēšana

Lielvārde, zāle

I.Cābe

20.05.

18.00

IZLAIDUMS

Lielvārde, zāle

M.Puriņa, I.Medne, I.Cābe

23.05.

18.00

Uzņemšanas eksāmeni mākslas izgl.programmās

Jumprava

I.Cābe

24.05.

18.00

Uzņemšanas eksāmeni mākslas izgl.programmās

Lēdmane

G.Volka

24.05.

18.00

Uzņemšanas eksāmeni mākslas izgl.programmās

Lielvārde

I.Cābe

25.05.

12.00

Pedagoģiskās padomes sēde

Lielvārde, zāle

M.Puriņa

26.05.

18.00

Mācību gada noslēguma koncerts, labāko audzēkņu apbalvošana

Lielvārde, zāle

M.Puriņa

27.05.

 

Dalība Baznīcu nakts pasākumos

Lēdmane

G.Volka

29.05.- 01.06.

 

Pieredzes apmaiņas brauciens uz Klaipēdu ar MMS audzēkņiem un pedagogiem – projekts “Mākslu krasti”

 

M.Puriņa

JŪNIJS 2023

 

 

 

 

 

05.-15.06.

 

Mākslas nodaļas audzēkņu plenērs

Lielvārde, Jumprava, Lēdmane

I.Cābe, K.Kļava, G.Volka

05.06.

 

Mākslas nodaļas audzēkņu darbu skate

Lielvārde

Lielvārdes mākslas pedagogi

No 06.06.

 

Mākslas nodaļas audzēkņu darbu izstāde

Lēdmane, “Aivas”

Lēdmanes mākslas pedagogi

07.06.

 

Plenēra darbu izstāde

Lielvārde, Mūzikas un mākslas dārzs, lapene

I.Cābe

07.06.

 

Mākslas nodaļas audzēkņu darbu skate

Jumprava

Jumpravas mākslas pedagogi

14.,15.06.

 

Liecību izdošana un klašu pasākumi mākslas nodaļas audzēkņiem

Lielvārde, Jumprava, Lēdmane

I.Cābe, K.Kļava, G.Volka

Līdz 15.06.

 

Darbu iesniegšana Vizuālās mākslas konkursam Jāzepa Vītola mūzika

 

I.Cābe

16.06.

14.00

Mākslas nodaļas metodiskās komisijas apspriede

Lielvārde

I.Cābe

Līdz 30.06.

 

Darbu iesniegšana jauno mākslinieku konkursa ciklam “Meistari un mācekļi”, ilustrējam kopā ar Zeberliņu

 

I.Cābe

Līdz 21.08.

 

Darbu iesniegšana KERAMIKAS VIDES OBJEKTU KONKURSAM (pieteikšanās līdz 20. jūnijam)

 

I.Cābe

Jūlijs

 

Mākslas radošās darbnīcas pagasta svētkos

Lēdmane

G.Volka

05.08.

 

Mākslas radošās darbnīcas pagasta svētkos

Jumprava

I.Cābe

2022./2023.m.g. I semestris

Datums

Laiks

Pasākums

Norises vieta

Atbildīgais

SEPTEMBRIS 2022

01.09.

18.00

Zinību dienas pasākums

Lielvārde, MMS dārzs

M.Puriņa

Līdz 23.09.

 

Darbu iesniegšana Latvijas mākslas skolu audzēkņu vizuālās mākslas Konkursam “PILS SĒTA PILSĒTA”

 

I.Cābe

26.09.

 

Ekspozīcijas maiņa mūzikas un mākslas skolas gaitenī

Jumprava

I.Cābe

OKTOBRIS 2022

11.10.

 

Mākslas nodaļas audzēkņu darbu izstāde “Rudens raibumi”

Lielvārde, zāle

I.Cābe

12., 14.10.

 

Radošās darbnīcas Erasmus+ dalībniekiem

Lielvārde, mākslas klases

I.Cābe, A.Zagorska

17.–19. 10.

 

Mākslas nodaļas starpskate

Lielvārde, mākslas klases

K.Kļava

17.–19. 10.

 

Mākslas nodaļas starpskate

Jumprava, mākslas klases

I.Cābe

17.–19. 10.

 

Mākslas nodaļas starpskate

Lēdmane, mākslas klases

G.Volka

18.10.

18.00

Mākslas nodaļas audzēkņu darbu izstādes atklāšana

Jumprava, kult.nams

I.Cābe, Ē.Sļusars

20.10.

16.00

Tiešsaistes seminārs audzēkņiem un pedagogiem Valsts konkursa ietvaros “Kolekcija – no koncepcijas līdz gatavam produktam”

 

I.Cābe, K.Kļava, G.Volka

25.10.

14.00

Mākslas nodaļas metodiskā apspriede

Lielvārde, mākslas klase

I.Cābe, G.Volka, K.Kļava

27.10.

09.00 – 15.20

Ogres novada pedagogu konference “Vairāk kā stunda…”

ONKC

I.Medne, I.Cābe

31.10.

 

Radošā darbnīca “Čau, Helovīn!” (mašīnas apgleznošana)

Lēdmane, pie skolas

G.Volka

31.10.

 

Radošs pasākums “Sveikas rudenim!”

Jumprava, skola

A.Zagorska

Oktobrī

 

Audzēkņu darbu izstāde

Lēdmane

G.Volka, K.Kļava

NOVEMBRIS 2022

01.11.

 

Ekspozīcijas maiņa mūzikas un mākslas skolas gaitenī

Jumprava

I.Cābe

11.11.

16.15

Svecīšu iedegšana par godu Lāčplēša dienai (var ņemt līdzi arī savas svecītes)

Skolas dārzs un apkārtne

L.Bērziņa

16.11.

 

Mākslas nodaļas audzēkņu mācību ekskursija uz muzejiem

Rīga

I.Cābe, G.Volka, K.Kļava

21.11.

 

Ekspozīcijas maiņa mūzikas un mākslas skolas gaitenī

Jumprava

I.Cābe

DECEMBRIS 2022

Līdz 01.12.

 

Darbu iesniegšana VI Starptautiskā Gleznošanas Konkursa ”Vilnis Lielupē”

 

I.Cābe, G.Volka, K.Kļava

05.12.

 

Ekspozīcijas maiņa mūzikas un mākslas skolas gaitenī

Lielvārde, 2.stāva gaitenis

K.Kļava

No 05.12.

 

Mākslas nodaļas audzēkņu darbu izstāde, radot Ziemassvētku noskaņu

Lielvārde, zāle un dažādas vietas skolā

K.Kļava, G.Līkuma

12.12.

10.00

Mākslas nodaļas skate

Lielvārde, mākslas klases

K.Kļava

12.12.

16.00

Mākslas nodaļas skate

Lēdmane, mākslas klases

G.Volka

12.12.

18.00

Lēdmanes mākslas klašu audzēkņu vecāku sapulce

Lēdmane, mākslas klase

G.Volka

13.12.

 

Ekspozīcijas maiņa mūzikas un mākslas skolas gaitenī

Jumprava

I.Cābe

13.12.

 

Mākslas nodaļas audzēkņu darbu izstāde

Jumprava, kult. nams

I.Cābe, Ē.Sļusars

13.-15.12.

 

Mākslas nodaļas skate

Jumprava, mākslas klases

I.Cābe

15.12.

18.00

Radošās darbnīcas un sarunas pie tējas Jumpravas mākslas nodaļas vecākiem un audzēkņiem

Jumprava, klases, kamerzāle

I.Cābe

Decembrī

 

Audzēkņu darbu izstāde

Lēdmane

G.Volka

16.12.

11.00

Pedagoģiskās padomes sēde

Lielvārde, zāle

M.Puriņa

18.12.

16.00

4.adventes koncerts

Lielvārde, zāle

Nodaļu vadītāji

20.12.

14.00

Mākslas nodaļas audzēkņu liecību izdošanas pasākums

Jumprava, klase

I.Cābe

21.12.

15.00-16.00

Mākslas nodaļas audzēkņu liecību izdošanas pasākums

Lielvārde, klases

I.Cābe

21.12.

15.00

Mākslas nodaļas audzēkņu liecību izdošanas pasākums

Lēdmane

G.Volka

29.12.

14.00

Mākslas nodaļas metodiskā apspriede

Lielvārde, mākslas klase

I.Cābe, G.Volka, K.Kļava

29.12.

17.00

Svētku pasākums skolas darbiniekiem

Lielvārde, zāle

M.Puriņa