Saulains prieks mālā

Audzēkņu darbi

Foto: Aina Zagorska